AKTUÁLIS PÁLYÁZATAINK


„Open access” pályázat

A Népesedési Kutatások Alapítvány 90%-os támogatási intenzitással, pályázati formában utólagos költségtérítés formájában támogatja Magyarországon dolgozó szerzők olyan demográfiai témájú tanulmányainak nyílt hozzáférési költségeit (nyílt hozzáférésű folyóiratok esetén bírálati díj, előfizetéses folyóiratok esetén open access díj), amelyek angol nyelven legalább 0,5 IF-os demográfiai szakfolyóiratban jelentek meg. 

Jelentkezés, a publikációra elfogadást igazoló dokumentummal, a költségek feltüntetésével : ori@demografia.hu
 

„Hazabeszélő” pályázat

A pályázat célja az, hogy segítse a külföldön, nem magyar nyelvi környezetben dolgozó magyar származású demográfusokat és népesedési kérdésekkel foglalkozó társadalomkutatókat, hogy anyanyelvükön, magyar nyelven is publikáljanak.
Amennyiben Ön szerzőként egy magyarországi olvasó számára is érdekes kéziratot küld (magyar, angol, német vagy francia nyelven) a magyar nyelvű Demográfia folyóiratba, - és a kézirat átmegy a bírálati folyamaton -, akkor az elfogadott kézirat magyarra fordításának és / vagy magyar nyelvű szaknyelvi lektorálásának a költségeit a Népesedési Kutatások Alapítvány állja.
Bízunk benne, hogy ez egyfelől segítséget nyújt abban, hogy a magyar népességtudományi szaknyelv továbbra is fennmaradjon, másfelől segíthet abban, hogy a külföldön, idegen nyelvi környezetben élő, dolgozó magyar kutatók jobban kapcsolódhassanak a magyarországi tudományos közélethez, eredményeiket magyar nyelven is publikálják.

Jelentkezés: kapitany@demografia.hu
 

Általános támogatási kérelmek

Nem kiírt pályázathoz kapcsolódó, egyéb témájú (pl. útiköltség-térítés, tagdíj-átvállalás) támogatási kérelmeket az alapítvány kuratóriumi elnökének címezve a kapitany@demografia.hu e-mail címre várjuk. A kérelem nem kell, hogy formalizált legyen, de egyértelműen kell tartalmaznia a következőket: (1) ki a pályázó, (2) pontosan mire kéri a támogatást, (3) mikorra és hogyan kíván azzal elszámolni, (4) a támogatandó tevékenység hogyan illeszkedik az alapítvány alaptó okiratában megfogalmazott céljaihoz. (5) Emellett a kérelmezőnek a kérelemben arról is nyilatkoznia kell, hogy esetleges támogató döntés esetén hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás célja  és a támogatott személye nyilvánossá váljon (felkerüljön az alapítvány honlapjára). 

Az elbírálási folyamat: Kisösszegű (100 ezer forintot nem meghaladó) általános támogatási kérelem elbírálásáról a kuratórium elnöke saját hatáskörben dönt, a döntés utólagos kuratóriumi jóváhagyásával, nem kisösszegű támogatási kérelmekről a kuratórium többségi szavazással dönt. 
 

© Copyright 2021 Népesedési Kutatások Alapítvány / sablon: mobirise / tárhely: Magyar Hosting

mobirise.com free web maker